Φάκελοι

Το 1ο Κέντρο Διάγνωσης Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Δ. Θεσσαλονίκης είναι αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας η οποία υπάγεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Το 1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Β΄ Θεσσαλονίκης βρίσκεται στην Κολοκοτρώνη 22 Τ.Κ. 56430 Σταυρούπολη, Δήμος Παύλου Μελά, Θεσσαλονίκη, στον 3ο όροφο.

Το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. λειτουργεί από τις 8:00 ως τις 16:00. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 2310603384, 2310666130 και το e-mail: 1kesyvthess@sch.gr ή mail@1kesy-v.thess.sch.gr

Η πρόσβαση γίνεται από την πλαϊνή είσοδο του κτιρίου στην πρασιά μεταξύ κτιρίου και ξενοδοχείου.