Αρχική

1ο Κ.Ε.Σ.Υ.
Δυτικής Θεσσαλονίκης


Τι είναι το Κ.Ε.Σ.Υ.;

Το 1ο Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Δ. Θεσσαλονίκης είναι αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας η οποία υπάγεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

To Κ.Ε.Σ.Υ χειρίζεται κάθε συναφές θέμα υπό το συντονισμό του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας και σε συνεργασία με τις λοιπές περιφερειακές δομές διοίκησης και υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ., όπου αυτές λειτουργούν.