Κατηγορία Νομοθεσία

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, εγκύκλιος Φ.251/ 42697 /Α5 13/4/2022 Διαβάστε την εγκύκλιο εδώ:

Διευκρινήσεις λειτουργίας

Διευκρινήσεις σχετικά με τη λειτουργία των ομάδων εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών/τριών και τη διασύνδεση των Κ.Ε.Σ.Υ. με τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Υ.Α. 32078 /ΓΔ4/28 /2/2019

Κανονισμός λειτουργίας

Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους. Υ.Α. 211076/ΓΔ4/6-12-2018