Δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Στο γραφείο ΣΕΠ του 1ου  Κ.Ε.Σ.Υ. Β Θεσσαλονίκης διενεργούνται ατομικές υποστηρικτικές συνεδρίες συμβουλευτικής στον επαγγελματικό προσανατολισμό σε μαθητές Β΄ ή Γ΄ Λυκείου. Για να πραγματοποιηθεί η συνεδρία,οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών  επικοινωνούν κατ’ αρχάς τηλεφωνικά με τους εκπαιδευτικούς – συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού  του Κ.Ε.Σ.Υ. , ορίζουν από κοινού μια συνάντηση του μαθητή μαζί με το γονέα του με τους συμβούλους εκπαιδευτικούς του γραφείου ΣΕΠ του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στη συνέχεια αποστέλλουν ΑΙΤΗΣΗ  – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υπογεγραμμένη συναινώντας στη συμβουλευτική διαδικασία. Ο μαθητής που επιθυμεί μια ατομική συνεδρία είναι καλό να έχει προηγουμένως συμπληρώσει τα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού: “Γνώρισε τον εαυτό σου, ΤΕΣΤ επαγγελματικού προσανατολισμού” στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr/teens) και να προσέλθει στην ατομική συνεδρία έχοντας μαζί του το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης έτσι  ώστε να συζητηθούν και να αναλυθούν διεξοδικά τα αποτελέσματα των ΤΕΣΤ κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τους συμβούλους εκπαιδευτικούς.

Στην ατομική συνεδρία επιδιώκεται η διερεύνηση των επιθυμιών, προσδοκιών, συναισθημάτων, πεποιθήσεων, δυσκολιών, ιδιαίτερων ικανοτήτων και δεξιοτήτων του μαθητή που καθορίζουν τον τρόπο και την επιλογή επαγγέλματος. Επιπλέον επιδιώκεται η αντιμετώπιση εσωτερικών ή εξωτερικών εμποδίων, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων και η ικανοποίηση των επιθυμιών του μαθητή, ώστε να  δομηθεί ένα κατάλληλο σχέδιο δράσης για την ελεύθερη, ομαλή και ικανοποιητική μετάβασή  του στην νέα εκπαιδευτική ή/και εργασιακή ζωή. Επίσης επιδιώκεται η ενίσχυση  ζητημάτων αυτογνωσίας και αυτοαποτελεσματικότητάς του. Τέλος δίδεται στο μαθητή συνδρομή στο χρονικό διάστημα που ορίζεται από το υπουργείο Παιδείας για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου υποψηφίου/ίας για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ένας άλλος τομέας δράσης των συμβούλων – εκπαιδευτικών του γραφείου ΣΕΠ είναι η συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό σε ομαδικό επίπεδο στις σχολικές μονάδες  ευθύνης του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Β Θεσσαλονίκης κατόπιν σχετικού αιτήματος  των συλλόγων διδασκόντων των σχολικών μονάδων προς το Κ.Ε.Σ.Υ. Οι σχολικές μονάδες συμπληρώνουν την αίτηση: “ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ  ΤΟ ΚΕΣΥ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ” και την αποστέλλουν στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ.: 1kesyvthess@sch.gr . Το αίτημα θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το αντίστοιχο πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων, το οποίο θα αναφέρεται στην αναγκαιότητα παρέμβασης από το Κ.Ε.Σ.Υ. σε θέματα που αφορούν:

α) την υποστήριξη της οργάνωσης και εποπτείας προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας που πραγματοποιούνται από εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων ευθύνης του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ.

β) την πληροφόρηση για ζητήματα σχετικά με την αγορά εργασίας

γ) τα προγράμματα σπουδών της μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα αντίστοιχα συστήματα εισαγωγής

δ) την υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης των μαθητών και ομαλής μετάβασης τους στην ενήλικη ζωή και την υποστήριξη τους στη διαμόρφωση της εργασιακής τους ταυτότητας. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός – σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού του Κ.Ε.Σ.Υ. επικοινωνεί με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό  του σχολείου για να προγραμματίσουν από κοινού τη δράση του επαγγελματικού προσανατολισμού στο σχολείο.