Εξέταση του μουσικού μαθήματος «Μουσική Αντίληψη και Γνώση»

Τροποποίηση του τρόπου εξέτασης του μουσικού μαθήματος «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» ειδικά για τις Πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2021