Διαδικτυακή εκδήλωση

Το 1ο & 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Β’ Θεσσαλονίκης και η ΠΡΟΣΒΑΣΗ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συνδιοργανώνουν
μία ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: “Πρόσβαση των φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρίες
και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση”.
Η εκδήλωση απευθύνεται σε:
• μαθητές/τριες σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες,
• εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης,
• γονείς/κηδεμόνες μαθητών/τριών Β/θμιας Εκπαίδευσης με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες,
• εκπαιδευτικούς με ειδίκευση στη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό [Συ.Ε.Π.]

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 και ώρα 6 μ.μ., μέσω της πλατφόρμας Webex
με ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση
παρακαλούμε συνδεθείτε μέσα από τον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://minedu-primary.webex.com/meet/napteslis