Εγκύκλιος Παράλληλης στήριξης 2022-2023

Εγκύκλιος Προϋποθέσεων και διαδικασιών για την έγκριση παράλληλης στήριξης, έγκριση στήριξης από ειδικό βοηθητικό προσωπικό και έγκριση στήριξης από σχολικό νοσηλευτή για το σχολικό έτος 2022-2023