Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση : Κολοκοτρώνη 22, 56430
Σταυρούπολη, Δήμος Παύλου Μελά, Θεσσαλονίκη
3ος όροφος
Η πρόσβαση γίνεται από την πλαϊνή είσοδο του κτιρίου στην πρασιά μεταξύ κτιρίου και ξενοδοχείου.

Ώρες λειτουργίας: 8 π.μ. – 4 μ.μ.


Τηλέφωνα: 2310603384, 2310666130

Fax: 2310588139

email: mail@1kesy-v.thess.sch.gr 


πρόσβαση από την πλευρική είσοδο