Δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Στο γραφείο ΣΕΠ του 1ου  Κ.Ε.Σ.Υ. Β Θεσσαλονίκης διενεργούνται ατομικές υποστηρικτικές συνεδρίες συμβουλευτικής στον επαγγελματικό προσανατολισμό σε μαθητές Β΄ ή

Περισσότερα